تبلیغات

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام در دوره های تخصصی آموزش مالیات در کانون مشاوران مالیاتی:

1-      تصویر صفحه اول شناسنامه

2-      تصویر کارت ملی ( پشت و رو )

3-      تصویر آخرین مدرک تحصیلی

4-      یک قطعه عکس  سه در چهار و یا فایل الکترونیکی آن

5-      اصل و تصویر فیش بانکی واریز وجه به مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال (9/500/000)

6-      آدرس دقیق محل سکونت بهمراه کد پستی

7-      ارسال رزومه یا سوابق کاری

8-      تکمیل و ارسال فرم ثبت نام 

فیش بانکی بمبلغ  9/500/000    ریال

 به حساب کانون مشاوران مالیاتی تهران

-----------------------------

شماره حساب  :  4-2471038- 800

شماره کارت :   2340 -  6517  -  0610  - 6221

شماره شبا : 00520540102780002471038004